Dlaczego istnieje Coś zamiast Niczego? Czy nauka zna już odpowiedź?

101.png

Dwadzieścia dwa lata temu amerykański fizyk James Trefil napisał książkę Na progu nieznanego. 101 pytań, na które nauka jeszcze nie zna odpowiedzi. Trzy lata później jej polski przekład opublikował Świat Książki, a niedługo potem musiała wpaść w moje ręce. Pamiętam, że bardzo mi się wtedy podobała. Nie przeszkodziło to w tym, bym potem o niej niemal zupełnie zapomniał. Jakiś czas temu przypadkiem się na nią natknąłem przeglądając półkę z książkami i z zaciekawieniem zacząłem kartkować.

We wstępie Trefil pisze, że wybierając 101 problemów do swojej książki kierował się kryteriami takimi jak znaczenie danego zagadnienia, a także szanse na jego rozstrzygnięcie w następnej dekadzie. Przyszło mi do głowy, że fajnie byłoby zrobić serię notek przyglądających się tym tematom dwie dekady później.

Nie mam zamiaru robić 101 notek - wiele z problemów poruszonych przez Trefila w ogóle mnie nie interesuje, albo dotyczy rzeczy, o których mam tak mgliste pojęcie, że musiałbym spędzić zbyt dużo czasu czytając tylko po to, by móc napisać cokolwiek sensownego.

Zamierzam jednak napisać po jednej notce o każdym z problemów naukowych, które autor uznał za dziesięć największych, oraz być może o niektórych innych.

9460796504_1eeff4d3b4_o.jpg

Dlaczego istnieje Coś zamiast Niczego?

Odpowiedź tl;dr: nadal nie wiemy i nadal trudno uznać to za problem naukowy.

Wtedy oczywiście tego nie wiedziałem, ale wybór pierwszego z dziesięciu najwiekszych naukowych problemów sugeruje, że Trefil jest – lub był – beznadziejnym scjentystą. Mój nastoletni intelekt był oczywiście zadowolony takim stawianiem sprawy - nauka wydawała mi się wtedy magicznymi wrotami do wszechogarniającej Prawdy o Rzeczywistości.

Dziś trudno mi nie chichotać czytając wywody Trefila, który nic utożsamia z fizyczną próżnią i któremu wydaje się, że największym wyzwaniem przed jakim stoi ludzkość jest zrozumienie jak ze stanu fizycznego opisywanego jako próżnia, różne zjawiska kwantowe (wtedy i dziś nadal nie wyjaśnione) pozwalają wytworzyć wszechświat bogaty w znane nam cząstki elementarne i ich połączenia („coś” według Trefila):

Tak więc „nic”, z którego wyskoczył Wszechświat, nie było jedynie brakiem wszystkiego, lecz „niczym” z parami wirtualnych cząstek o bardzo wysokiej energii, wyskakującymi zewsząd i znikającymi. To, jak dokładnie odbyło się przejście od tego rodzaju próżni do Wszechświata, w którym żyjemy, pozostaje wielką zagadką i przedmiotem różnorakich spekulacji teoretycznych. Aby przedstawić wyobrażenie o tym, jak działają takie teorie, pozwolę sobie opisać moją ulubioną.

Potraktujmy tworzywo przestrzeni jako coś podobnego do błony balonu szczególnego rodzaju. Obecność jakiejkolwiek materii, nawet pary wirtualnych cząstek, powoduje wydęcie się tworzywa, a to zużywa energię pola grawitacyjnego na wytworzenie materii. Jeżeli to wydęcie jest dostatecznie duże, balon zacznie się rozszerzać. W tym układzie, jeśli wirtualne pary pojawiają się na dostatecznie długą chwilę, w końcu w tym samym czasie i miejscu zaistnieje ich wystarczająco dużo, aby odpowiednie wygięcie przestrzeni zapoczątkowało ekspansję. To jest właśnie zdarzenie, o którym zazwyczaj mówimy Wielki Wybuch. Z obliczeń wynika dziwna rzecz — aby wywołać taki proces nie potrzeba dużej masy. Całą tę pracę z łatwością wykona 50 kilogramów materii upakowane do objętości mniejszej od objętości protonu. Zgodnie z większością teorii, energia niezbędna do wykreowania reszty masy Wszechświata pochodziła z późniejszego wyginania pól grawitacyjnych.

Zaledwie 50 kilo czegoś upchnięte do objętości protona wyjaśnia, czemu coś jest zamiast niczego! Pewnie się nie spodziewaliście, że to tak proste, i że wystarczy tylko wyjaśnic jak dokładnie te pięćdziesiąt kilo zakrzywiło przestrzeń?

Na obronę Trefila trzeba przyznać, że nie jest pierwszym, ani ostatnim fizykiem, któremu udało się popełnić tak groteskowo jaskrawy błąd w rozumowaniu. Lawrence Krauss napisał całą książkę opartą na tym błędzie: Wszechświat z niczego.

Została ona dość mocno zmasakrowana w recenzji New York Times, którą dla szacownej gazety napisał David Albert, profesor filozofii Uniwersytetu Columbia, a także doktor fizyki. Albert klarownie wyjaśnia na czym polega problem z próbą odpowiedzi na takie fundamentalne pytanie przy pomocy fizyki (tłumaczenie moje):

Tak się składa, że od czasu siedemnastowiecznej rewolucji naukowej, cokolwiek fizyka oferowała nam jako kandydata na fundamentalne prawa rzeczywistości, zawsze przyjmowało jako oczywiste, że gdzieś tam, u samego fundamentu wszystkiego co istnieje, jest jakieś podstawowe, elementarne, wiecznie trwające, konkretne, fizyczne coś. (…) A fundamentalne prawa natury, wszystkie fundamentalne prawa natury, i wszystko co można powiedzieć o fundamentalnych prawach natury, na tyle na ile fizyka kiedykolwiek mogła dać o tym wyobrażenie, są tym jak to elementarne coś jest zorganizowane. Zazwyczaj owe podstawowe prawa przyjmują postać reguł opisujących jakie konfiguracje tego czegoś są fizycznie możliwe, a jakie nie, albo reguł opisujących połączenie konfiguracji tego czegoś później w czasie z konfiguracjami tego czegoś wcześniej w czasie, albo podobnych zasad. Ale prawa te nie mają żadnego znaczenia dla pytania skąd to elementarne coś się wzięło, albo dlaczego świat miałby składać się z tego czegoś, a nie z niczego w ogóle.

Podstawowe prawa fizyczne, o których pisze Krauss we Wszechświecie z niczego - prawa relatywistycznej kwantowej teorii pola - nie stanowią w tym przypadku wyjątku. Konkretnym, wiecznym, elementarnym fizycznym czymś są, zgodnie ze standardowymi wersjami relatywistycznej kwantowej teorii pola – co nie zaskakuje – relatywistyczne pola kwantowe. Fundamentalne prawa tej teorii przyjmują postać reguł, co do tego, które konfiguracje tych pól są fizycznie możliwe, a które nie, oraz zasad łącząccyh konfiguracje tych pól w późniejszym czasie z ich konfiguracjami we wcześniejszym czasach, i tak dalej, a nie mają nic do powiedzenia na temat tego, skąd te pola pochodzą lub dlaczego świat powinien składać się z konkretnych rodzajów pól, z których się składa, lub dlaczego powinien składać się z pól w ogóle, lub dlaczego świat powinien w ogóle istnieć. Kropka. Sprawa zamknięta. Koniec opowieści.

W rzeczywistości Albert dostarcza jeszcze kilku dodatkowych wyjaśnień czemu pogląd Kraussa jest przejawem ignorancji, ale jak chcecie je poznać, to odsyłam do zalinkowanego tekstu.

Następne pytanie w kolejce to: czy terapia genowa ma przed sobą przyszłość?

Slwstr5 Comments