Czy terapia genowa ma przed sobą przyszłość?

W skrócie: tak, ale z zastrzeżeniami.


03B000A7-2E0F-4288-8275-9572BD7FCDC1.png

To jedna z notek powstałych jako komentarz do wybranych esejów Jamesa Trefila pochodzących z książki Na progu nieznanego. 101 pytań, na które nauka jeszcze nie zna odpowiedzi. Cykl ten zaczął się tutaj.


Trefil tak opisał terapię genową dwadzieścia lat temu:

Technika ta polega na wprowadzeniu nowego genu do funkcjonującej komórki ciała, tak by skorygować błąd w jej DNA lub wyposażyć ją w nowe funkcje. (…)

Upraszczając, procedura leczenia terapią genową może wyglądać jak na załączonym obrazku:

bez nazwy.001.png

Trefil przytoczył w swojej książce kilka eksperymentalnych przykładów terapii genowej z lat 90 zeszłego stulecia. Od tamtych czasów wykonano dosłownie setki eksperymentów z zastosowaniem tej technologii, z tego wiele zakończonych sukcesem.

Jednym z obszarów, w których terapia genowa jest potencjalnie wyjątkowo przydatna, jest leczenie wrodzonych chorób o podłożu genetycznym, z których wiele powodowanych jest mutacjami w pojedynczych, ale kluczowych genach.

Przykładem może być adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X (ADL):

Jest związana z zaburzoną peroksysomalną beta-oksydacją kwasów tłuszczowych o bardzo długich łańcuchach (ang. very long fatty acids, VLFA), co prowadzi do nagromadzenia ich w różnych narządach. Z klinicznego punktu widzenia najistotniejsze jest ich gromadzenie w ośrodkowym układzie nerwowym oraz korze nadnerczy. W obrazie klinicznym dominują objawy takie jak: padaczka, ataksja, objawy niewydolności nadnerczy, które w najcięższych postaciach choroby pojawiają się między 5 - 10 rokiem życia. Stopniowe i postępujące uszkodzenie tych narządów najczęściej doprowadza do śmierci w okresie pokwitania.

Zmutowany gen leży na chromosomie X (stąd sprzężenie z tym chromosomem, genetycy tak mówią, gdy jakaś cecha jest powiązana z jakimś konkretnym obszarem w genomie), więc atakuje prawie zawsze chłopców.


Dygresja: Czemu choroba atakuje głównie chłopców?

Dziewczynki posiadają dwie kopie chromosomu X, jedną od matki, drugą od ojca. A więc po dwie kopie każdego genu znajdującego się na tym chromosomie. O ile kopia od matki może zawierać defektywną wersję genu, o tyle kopia od ojca nie, gdyż on sam miał tylko jedną kopię, którą przekazał córce. Gdyby jego kopia była defektywna, zamiast doczekać się córki, umarł by w okresie dojrzewania lub wcześniej, od masywnych zniszczeń spowodowanych chorobą.

Oczywiście nadal istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że dziewczynka otrzyma uszkodzą kopię od ojca, która uległa uszkodzeniu w trakcie formowania się plemników.


Jak zabija ADL i jak ją leczyć

Koniec dygresji na temat genetyki choroby. Jeśli chodzi o sam mechanizm, to po mutacji w genie ABCD1, który jest przepisem na budowę białka transportowego działajacego w błonach organelli komórkowych zwanych peroksysomami, w komórkach organizmu zaczynają się gromadzić złogi kwasów tłuszczowych. Ma to szczególnie niszczący wpływ na osłonki mielinowe komórek nerwowych.

To dlatego u osób dotkniętych tą chorobą, na obrazie uzyskanych na przykład w rezonansie magnetycznym, widać straszne ubytki w materii białej mózgu, której nazwa pochodzi stąd, że dużo w niej pokrytych mieliną aksonów, i dla gołego oka, gdy ogląda ono przekrojony mózg, jest znacznie jaśniejsza od obszarów bogatych w ciała komórek.

Jedną z terapii ADL jest przeszczep szpiku kostnego od osoby zdrowej. Musi być przeprowadzony na wczesnym etapie, gdy jeszcze nie dojdzie do istotnej demielinizacji, gdyż zrobienie go póżniej pogarsza sytuację chorego. Przy czym przeszczep powstrzymuje jedynie neurologiczny aspekt choroby, nie wpływa na jej progresję w innych narządach (wszelako to neurodegeneracja zabija w tej chorobie najszybciej).

Oczywiście nie każdy chory znajduje właściwego dawcę szpiku. Stąd przeprowadzono testy nad wykorzystaniem terapii genowej.

W tym celu od dwóch pacjentów, dla których nie znaleziono odpowiednich dawców szpiku, pobrano komórki krwiotwórcze i poza organizmem, za pomocą odpowiednio spreparowanych lentiwirusów, wprowadzono do nich prawidłową kopie genu ABCD1. Następnie zniszczono ich oryginalny szpik kostny i wszczepiono zmodyfikowane komórki z nadzieję, że odbudują nowy, zdrowy szpik. Po ponad dwóch latach w ich organizmie stwierdzono obecność krwi zbudowanej ze zmodyfikowanych komórek z prawidłowa kopią genu ABCD1. Zarazem juz po 14 miesiącach od przeszczepu demielinizacja ich komórek nerwowych zatrzymała się.

Terapia genowa w czasach późnego kapitalizmu

Podobnych eksperymentalnych terapii genowych można w literaturze znaleźć sporo. Problem polega na czymś innym. Na koniec swojego eseju Trefil snuł takie fantazje o medycznym postępie w naprawianiu genów:

Lecz w przyszłości rzeczywista terapia genowa nie może mieć wiele wspólnego z postępowaniem tego rodzaju, jak przetaczanie krwi czy wiercenie dziur w czaszkach. Chodzi o wytworzenie takiego wirusa, który mógłby być wprowadzony do organizmu zwykłym zastrzykiem (podobnie jak szczepionka) i który następnie: (1) znalazłby swoiste komórki docelowe, (2) zostałby przez te komórki rozpoznany, (3) wniknąłby do komórek, (4) wprowadziłby swój ładunek genów w takie miejsce macierzystego DNA, aby nie zniszczyć istotnych funkcji komórki. (…)

Dziś w przypadku infekcji bakteryjnej idziemy do lekarza i spodziewamy się dostać pigułkę albo zastrzyk likwidujący chorobę. Czy można sobie wyobrazić takie postępowanie w przypadku raka? To właśnie zapowiada terapia genowa. Chorujemy, bo gdzieś w naszym organizmie pewne cząsteczki nie funkcjonują prawidłowo. Terapia genowa obiecuje możliwość uporania się Z takimi problemami, cząsteczka po cząsteczce.

Dwadzieścia lat później terapia genowa nadal nie pozwala leczyć raka zastrzykiem, a postępowanie zwykle ma więcej wspólnego z takimi zabiegami jak trepanacja czaszki i przetaczanie krwi, niż branie pigułek. Opisany wcześniej przykład eksperymentalnego leczenia ADL wymagał u chorego ablacji szpiku kostnego (to jest jego wypalenia bardzo silną radioterapią).

Co więcej, mimo licznych udanych eksperymentów z zastosowaniem terapii genowej nadal w zasadzie brak dobrze przetestowanych, skomercjalizowanych i rutynowo stosowanych, ogólnodostępnych terapii. Przykładowo już w 2003 chiński regulator zaaprobował terapię Gendicine, która wykorzystywała zmodyfikowane adenowirusy do reprogramowania komórek raka kolczystokomórkowego. Ale analogiczna terapia została odrzucona przez regulatorów w Europie. Spotkało to kilka innych terapii, które rejestrowano w takich miejscach jak Rosja, ale które nie przeszły weryfikacji zachodnich regulatorów.

W Europie pierwszą komercyjnie dostępną terapią była Glybera, zarejestrowana w 2012, a zaprojektowana do leczenia wrodzonego niedoboru lipazy lipoproteinowej. Jej koszt wyceniono wtedy na ponad milion euro, co uczyniło ją najdroższym lekiem świata. Przez kilka następnych lat tylko jeden pacjent poddał się leczeniu. Terapii nigdy nie zarejestrowano w USA, a brak zainteresowania sprawił, że producent postanowił wycofać ją z rynku.

Oczywiście badania i próby komercjalizacji trwają nadal. Zaledwie kilka miesięcy temu w USA zarejestrowano produkt o nazwie Luxturna, który jest terapią genową wrodzonej ślepoty Lebera, wywołanej wadą genu RPE65. Cena leczenia jednego oka to niema pół miliona dolarów.

Wciąż widać przyszłość terapii genowej, choć w świecie późnego kapitalizmu wygląda ona mroczniej i bardziej elitarnie, niż przeszłość takich medycznych przełomów jak antybiotyki czy szczepionki.

Następne pytanie na liście: czy kiedykolwiek zrozumiemy świadomość.

Slwstr3 Comments